Find din rolle i projektarbejdet

Hvis man skal have et projektarbejde til at glide effektivt, så er det en fordel at kende sin egen rolle og ligeledes de andres. Hermed ikke sagt at man skal sidde med Belbinstjerner og afdække kompetencer, men derimod vurdere egne evner. Hvad er jeg god til? Er jeg god til at tage ansvar og bevare overblikket? Kan jeg lede og fordele arbejdet eller er jeg bedre til at modtage ordre?

Overordnet set er der fire roller; leder, mellemleder, planlægger og arbejder.

Lederen er god til at holde hovedet koldt og have overblik over arbejdsopgaverne samt at fordele arbejdet. Lederen træder især i karakter i de indledende faser, hvor styring er vigtigt, for at man kommer godt i gang. Jo længere hen i processen man kommer, jo mindre behov er der for ledelse.

Mellemlederen er den der er mest involveret i lederens arbejde og planlægning af arbejdet. Mellemlederen sørger for at samle trådene og følge op.

Planlæggeren er den der har overblik over tidsplanen og sørger for at deadlines overholder, samt planlægger hvornår hvilke begivenheder skal finde sted. Planlæggeren har også øje for om tidsplanen overholdes og holder styr på det strukturelle vedrørende projektet.

Arbejderen er mere tilbageholdende og er ikke så dominerende som de andre, men forholder sig mere passivt og udfører det planlagte arbejde.

Disse roller er ikke nødvendigvis statiske og en person kan varetage flere roller gennem projektarbejdet, da det ligeledes er vigtigt at vurdere i hvilken fase man har sine stærkeste kompetencer. Er det i starten, når man skal ideudvikle, starte op og finde materiale? Er det i midten, hvor det hårde arbejde skal udføres og produktivitet er vigtigt? Eller er det i slutningen når enderne skal samles?

Derfor må man vurdere, hvornår man er bedst til at varetage hvilken rolle, og derfor kan man sagtens skifte rolle gennem forløbet. Det gælder også for mig selv. I starten og i midten er jeg nok leder og planlægger, mens jeg i slutningen bliver en smule mere tilbageholdende, da overblikket og ideerne ikke er lige så skarpe her som i starten.

Jeg tror at det er en vigtig erkendelse er gøre sig — hvilke roller er man god til at varetage og hvornår i forløbet. På den måde byder man hele tiden ind med sine bedste kompetencer, og i de perioder hvor man trækker sig lidt tilbage kan man lære af de andre.

 Skriv en komentar