Det gode projektarbejde

På mine to semestre på Aalborg universitet, hvor projektarbejde er helt centralt, har jeg allerede nu observeret utrolig mange forskellige måder at strukturere sit projektarbejde på – nogle mødes næsten ikke, andre mødes hver dag. Nogen uddeler opgaver, andre laver det hele sammen. Der er mange måder at gøre det på. Her er mine gode råd til, hvad man skal tage højde for, for at projektarbejdet bliver godt både fagligt og socialt.

1 Forventningsafstemning: Inden man overhovedet er gået i gang med projektet er det en god ide at få afstemt forventningerne. Hvor tit skal man mødes? Hvilket karakter stræber man efter? Hvor meget arbejde skal man lave derhjemme? Skal man arbejde i weekenden? Hvad vil man gerne opnå med projektet? Hvis forventningerne afstemmes allerede fra starten er præmisserne klare, og alle er indforstået med, hvordan projektet skal forløbe og gribes an. Herved kan man allerede tage nogle konflikter i opløbet, så det ikke bliver et problem senere hen.

2 Planlægning: At lave en tidsplan inden man kaster sig hovedløst ud i idefase og skrivearbejdet kan være en stor hjælp. Sæt deadlines for hvornår bestemte afsnit skal være færdige – det giver en hvis ro, når man ved præcis hvad det er man skal lave og samtidig skaber tidsplanen også et overblik over, hvad man mangler. Dette kan minimere stress og får ligeledes gruppearbejdet til at glide, da man ikke behøver at starte dagen med at diskutere hvad man skal eller pludselig blive overrasket over at man skal aflevere noget.

3 Mødes ofte: Dette er et meget individuelt spørgsmål, og det kommer meget an på hvordan man generelt har det med gruppearbejde og forventinger. Personligt er jeg stor tilhænger af, at man mødes ofte og helt her dag. De giver ro at vide hvor lang man er, og samtidig er det fantastisk at have sin gruppe at diskutere med, hvis man kommer i tvivl og ikke ved, hvordan man skal komme videre. Gruppen er mere en summen af individer og det skal man udnytte – i en gruppe opstår en ny ‘dimension’ da man kan hjælpe og supplere hinanden, og det udfordrer også ens måde at tænke på, og det kan jo være sundt, så man udvider sin horisont og ikke blot kører ud af det sædvanlige spor.

4 Diskuter: Brug hinanden og diskuter. Diskuter det i har skrevet. Diskuter teorierne – har alle forstået teorien på samme måde? Ved at diskutere elementerne i projektet sikres den fælles forståelse, og det er jo altid en fordel at alle har den samme forståelse, så projektet ikke stritter i mange forskellige retninger. Diskussionerne kan også fungere som en opsamling, hvis man eksempelvis har været ansvarlig for forskellige afsnit.

5 Struktur: Opstil en struktur, så alle ved hvilken standard og skabelon der skrives efter. Skal man bruge parentetiske eller fodnote-kilder? Skal kilder skrives ind manuelt eller med words referencesystem? Er der nogle ord som skal stå med stor bogstav? Skal nogle ord stå med kursiv? Må man gerne skrive forkortelser eller skal disse skrives ud? Ved at ensrette dette letter det rettearbejdet, som jo i forvejen ikke er den mest interessante periode i projektarbejdet.

Overordnet set er det vigtigste element i et projektarbejde; kommunikation. Hvis man ikke kan kommunikere og lave aftaler og forventningsafstemme kommer projektet ikke til at blive nogen succes. Derfor er det vigtigt at dette er på plads ligesom det planlægning. Det skaber ro og letter projektarbejdet markant.

God fornøjelse med projektarbejdet, og som AAU siger: Teamwork seriously affects your brainSkriv en komentar